Temeljem odredbi članka 17. točke 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN 152/08), članka 26. točke 6. Statuta Turističke zajednice općine Dugopolje (Službeni vjesnik Općine Dugopolje 6/11), te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice općine Dugopolje od 28. veljače 2018., Turističko vijeće Turističke zajednice općine Dugopolje raspisuje

NATJEČAJ

za izbor direktora/ice Turističkog ureda Turističke zajednice općine Dugopolje

9.03.2018.-20.03.2018.

Natječaj za izbor direktora-ice TZ Dugopolje

PRIJEDLOG PROGRAMA RADA